Generalforsamling 2020

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING DEN 18/2-2020: 
 Dagsorden for 28. generalforsamling i Akropolis den 18. februar 2019 kl. 16.15 - 18.00 i Gamle Scenes publikumsfoyer Velkomst ved formanden Niels Borksand   Valg af dirigent Formandens beretning for 2019 Kassereren aflægger regnskab for 2019 (omdeles) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kr. 120. Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg:  Følgende for 1 år: Birgitte Ewerløf Sussi Marcell Kurt Effersøe Birte Rasmussen Følgende for 2 år: Niels Borksand Annette Krogh Louise Bothmann Lilli Jønch 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Bodil Gøbel Tamas Vetö   6. Valg af revisorer for 1 år revisor: Hans Mondrup (foreslås af bestyrelsen) revisorsuppleant: Hans Jørgen Laursen (genopstiller)   7. Indkomne forslag Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2020 (8 dage før generalforsamlingen) 8. Eventuelt

 1. 2020_02_18__KBU5803
 2. 2020_02_18__KBU5804
 3. 2020_02_18__KBU5806
 4. 2020_02_18__KBU5807
 5. 2020_02_18__KBU5808
 6. 2020_02_18__KBU5814
 7. 2020_02_18__KBU5815
 8. 2020_02_18__KBU5817
 9. 2020_02_18__KBU5823
 10. 2020_02_18__KBU5825
 11. 2020_02_18__KBU5827
 12. 2020_02_18__KBU5829
 13. 2020_02_18__KBU5830
 14. 2020_02_18__KBU5831
 15. 2020_02_18__KBU5833
 16. 2020_02_18__KBU5835
 17. 2020_02_18__KBU5837
 18. 2020_02_18__KBU5840
 19. 2020_02_18__KBU5841
 20. 2020_02_18__KBU5842
 21. 2020_02_18__KBU5845
 22. 2020_02_18__KBU5849
 23. 2020_02_18__KBU5851
 24. 2020_02_18__KBU5852
 25. 2020_02_18__KBU5854
 26. 2020_02_18__KBU5857
 27. 2020_02_18__KBU5858
 28. 2020_02_18__KBU5860
 29. 2020_02_18__KBU5862
 30. 2020_02_18__KBU5866
 31. 2020_02_18__KBU5870
 32. 2020_02_18__KBU5873
 33. 2020_02_18__KBU5874
 34. 2020_02_18__KBU5880
 35. 2020_02_18__KBU5881
 36. 2020_02_18__KBU5882
 37. 2020_02_18__KBU5883
 38. 2020_02_18__KBU5884
 39. 2020_02_18__KBU5885
 40. 2020_02_18__KBU5886
 41. 2020_02_18__KBU5887
 42. 2020_02_18__KBU5891
 43. 2020_02_18__KBU5892
 44. 2020_02_18__KBU5895
 45. 2020_02_18__KBU5896
 46. 2020_02_18__KBU5897
 47. 2020_02_18__KBU5899
 48. 2020_02_18__KBU5900
 49. 2020_02_18__KBU5901
 50. 2020_02_18__KBU5903
 51. 2020_02_18__KBU5904
 52. 2020_02_18__KBU5905
 53. 2020_02_18__KBU5910
 54. 2020_02_18__KBU5913
 55. 2020_02_18__KBU5914
 56. 2020_02_18__KBU5915
 57. 2020_02_18__KBU5917
 58. 2020_02_18__KBU5919