Generalforsamling - 23/1 2023

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2022 3. Kassereren aflægger regnskab for 2022 (medsendt) 3.a Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 120,00. 4. Valg til bestyrelsen Følgende modtager genvalg: Følgende for 2 år: Birgitte Ewerløf Sussi Marcell Kurt Effersøe Birte Rasmussen 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Bodil Gøbel (Bestyrelsen har 8 medlemmer og har på den måde ikke behov for 2 suppleanter, men fungerer godt med blot 1 bestyrelsessuppleant) Bestyrelsens to konsulenter, Else Philbert og Karsten Bundgaard, fortsætter gerne. 5. Valg af revisorer revisor: Hans Jørgen Laursen (tidligere revisorsuppleant) revisorsuppleant: Poul Warnow Begge for 1 år 6. Indkomne forslag Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar 2023 (8 dage før generalforsamlingen) 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin. På dejligt gensyn – mange hilsner fra Bestyrelsen

 1. 2023_01_23__KBU7393
 2. 2023_01_23__KBU7394
 3. 2023_01_23__KBU7397_Panorama
 4. 2023_01_23__KBU7398
 5. 2023_01_23__KBU7399
 6. 2023_01_23__KBU7402
 7. 2023_01_23__KBU7405
 8. 2023_01_23__KBU7406
 9. 2023_01_23__KBU7407
 10. 2023_01_23__KBU7408
 11. 2023_01_23__KBU7409
 12. 2023_01_23__KBU7412
 13. 2023_01_23__KBU7413
 14. 2023_01_23__KBU7416
 15. 2023_01_23__KBU7418
 16. 2023_01_23__KBU7436
 17. 2023_01_23__KBU7438
 18. 2023_01_23__KBU7443
 19. 2023_01_23__KBU7445
 20. 2023_01_23__KBU7446
 21. 2023_01_23__KBU7451
 22. 2023_01_23__KBU7452
 23. 2023_01_23__KBU7453
 24. 2023_01_23__KBU7454
 25. 2023_01_23__KBU7455
 26. 2023_01_23__KBU7456
 27. 2023_01_23__KBU7463
 28. 2023_01_23__KBU7464
 29. 2023_01_23__KBU7392
 30. 2023_01_23__KBU7395
 31. 2023_01_23__KBU7397