Generalforsamling den 5. februar 2024, kl. 16.15 Generalforsamling den 5. februar 2024, kl. 16.15 Generalforsamling 5/2 24

Hermed indkaldes til den 32. generalforsamling i Seniorklubben Akropolis den 5. februar 2024, kl. 16.15 i Gamle Scenes publikumsfoyer med følgende dagsorden: Velkomst ved formanden Niels Borksand. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2023 3. Kassereren aflægger regnskab for 2023 3.a Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 150,00. 4. Valg til bestyrelsen Følgende modtager genvalg: Følgende for 2 år: Niels Borksand Annette Krogh Louise Bothmann Lilli Jønch 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Bodil Gøbel (Bestyrelsen har 8 medlemmer og har på den måde ikke behov for 2 suppleanter, men fungerer godt med blot 1 bestyrelsessuppleant) Bestyrelsens to konsulenter, Else Philbert og Karsten Bundgaard, fortsætter gerne. 5. Valg af revisorer revisor: Hans Jørgen Laursen (tidligere revisorsuppleant) revisorsuppleant: Poul Warnov Begge for 1 år 6. Indkomne forslag Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. januar 2024 (8 dage før generalforsamlingen) 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin.

 1. 2024_02_05__KBU6011
 2. 2024_02_05__KBU6012
 3. 2024_02_05__KBU6013
 4. 2024_02_05__KBU6019
 5. 2024_02_05__KBU6021
 6. 2024_02_05__KBU6024
 7. 2024_02_05__KBU6027
 8. 2024_02_05__KBU6030
 9. 2024_02_05__KBU6031
 10. 2024_02_05__KBU6032
 11. 2024_02_05__KBU6035
 12. 2024_02_05__KBU6038
 13. 2024_02_05__KBU6041
 14. 2024_02_05__KBU6042
 15. 2024_02_05__KBU6043
 16. 2024_02_05__KBU6046
 17. 2024_02_05__KBU6048
 18. 2024_02_05__KBU6050
 19. 2024_02_05__KBU6052
 20. 2024_02_05__KBU6058
 21. 2024_02_05__KBU6059
 22. 2024_02_05__KBU6062
 23. 2024_02_05__KBU6071
 24. 2024_02_05__KBU6078
 25. 2024_02_05__KBU6085
 26. 2024_02_05__KBU6087
 27. 2024_02_05__KBU6088
 28. 2024_02_05__KBU6089
 29. 2024_02_05__KBU6090
 30. 2024_02_05__KBU6091
 31. 2024_02_05__KBU6093
 32. 2024_02_05__KBU6096
 33. 2024_02_05__KBU6106
 34. 2024_02_05__KBU6107
 35. 2024_02_05__KBU6108
 36. 2024_02_05__KBU6109
 37. 2024_02_05__KBU6121