Bestyrelses login

Husk at logge ud når du er færdig.

Akropolis kalender

Man, 13.12 - Kl.12:00 - 17:00
Akropolisjulefrokost Sal B
Tir, 14.12 - Kl.12:30 - 14:30
Bestyrelssmøde
Man, 24.01 - Kl.16:16 - 18:00
Akropoliseftermidag
Ons, 02.03 - Kl.16:16 - 18:00
Akropoliseftermidag
Tir, 29.03 - Kl.16:15 - 18:00
Akropoliseftermidag
Man, 25.04 - Kl.16:15 - 18:00
Akropoliseftermidag

Generalforsamling den 3. november 2021 kl. 16.15-18.00

Hermed indkaldes til den 29. generalforsamling i Seniorklubben Akropolis den 3. november 2021 kl. 16.15-18.00 i Gamle Scenes publikumsfoyer på Balkonen med følgende dagsorden:
 
Velkomst ved formanden Niels Borksand.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2020
 3. Kassereren aflægger regnskab for 2020 (omdeles)
 3.a Fastsættelse af kontingent:
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 120,00.


 4. Valg til bestyrelsen
     Alle modtager genvalg: 

Følgende for 2 år:
     Birgitte Ewerløf
     Sussi Marcell
     Kurt Effersøe
     Birte Rasmussen
Bestyrelsessuppleanter for 1 år:
     Bodil Gøbel
     Tamas Vetö

Bestyrelsens to konsulenter, Else Philbert og Karsten Bundgaard, fortsætter gerne.
 
 5. Valg af revisorer  for 1 år
     revisor: Hans Mondrup (genopstiller)
     revisorsuppleant: Hans Jørgen Laursen (genopstiller)

 6. Indkomne forslag
     Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. oktober 2021
     (8 dage før generalforsamlingen)
 
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin og hyggeligt samvær indtil kl. 18.00.
 
På dejligt gensyn – mange hilsner fra Bestyrelsen

[Generalforsamlingen skulle i henhold til vedtægterne have været afholdt i februar 2021, men det har ikke været fysisk muligt før ovennævnte dato på grund af Corona-pandemien.]

Gå til toppen