Bestyrelses login

Husk at logge ud når du er færdig.

Akropolis kalender

Man, 30.05 - Kl.12:00 - 14:00
Bestyrelsesmøde
Tir, 07.06 - Kl.09:15 -
Akropolis Skovtur

Du kan søge medlemskab her.

Uddrag af seniorklubbens vedtægter

§3 MEDLEMMER og TILKNYTTEDE

A. SENIORMEDLEMMER
B. STØTTEMEDLEMMER 
C. ÆRESMEDLEMMER

Klubbens tilknyttede:
D. ENKER M/K

A. SENIORMEDLEMMER

Som seniormedlemmer kan optages tidligere medarbejdere ved Det Kongelige Teater, som

  1. Er fyldt 60 år og inden for de forudgående 10 år har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste samt i øvrigt har haft et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, eller
  2. Tidligere end det fyldte 60. år har fået tildelt pension eller lignende, optjent udelukkende eller i væsentlig grad på grundlag af et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, og inden for de forudgående 10 år forud for den tildelte pension eller lignende har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste, eller
  3. På anden måde har haft et sådant langvarigt tilknytningsforhold til Teatret, at den pågældende efter bestyrelsens beslutning kan sidestilles med de forannævnte.

Kun seniormedlemmer har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger og kan vælges til medlemmer af klubbens bestyrelse, herunder suppleanter.

Seniormedlemmer har adgang til eftermiddagsarrangementer på teatret, prøver annonceret gennem Akropolis og vores udflugter og julefrokost; altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.

B. STØTTEMEDLEMMER
Som støttemedlem kan optages enhver medarbejder ved Teatret, som står opført på Teatrets lønningsliste. Ved ansættelsesforholdets ophør betragtes støttemedlemmet som udmeldt, medmindre den pågældende søger om og opnår medlemskab som seniormedlem.
Støttemedlemmer har på lige fod med seniormedlemmer adgang til at deltage i klubbens møder og arrangementer og har i samme omfang som seniormedlemmer adgang til at tage ordet ved klubbens generalforsamlinger. Bestyrelsen kan dog beslutte, at deltagelse i et møde eller arrangement ud fra pladshensyn eller lignende er forbeholdt seniormedlemmer.
Støttemedlemmer betaler kontingent.

Støttemedlemmer har adgang til eftermiddagsarrangementer på teatret, prøver annonceret gennem Akropolis og vores udflugter og julefrokost; altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.

C. ÆRESMEDLEMMER
Til æresmedlem af klubben udnævnes medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben. Det er bestyrelsen, der udnævner et æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheder som seniormedlemmer, men betaler ikke kontingent.

D. ENKER M/K
Der udstedes et ”Enkekort”, der benyttes som adgangskort.
Enker M/K betaler kontingent.

Enker M/K har adgang til prøver annonceret gennem Akropolis og mulighed for at deltage i vores udflugter og julefrokost, altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.

Gå til toppen