Skovtur 2022
Tersløsegaard
Akropolis Skovtur
Gjorslev Gods
Skovtur 2022
Tersløsegaard
16.05.15 Saint Michelle.
Akropolisrejse til Normandiet og Bretagne med bus i 10 dage.
Skovtur 2022
Tersløsegaard og Bromølle Kro
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
Skovtur 2022
Tersløsegaard
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Den tilsandede kirke - Skagen
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Akropolis
Fortæppet Det Kgl. Teater Gl. Scene
Lars Schørring Petersen
Der var mange tilhører
Generalforsamling 2022
Formandens beretning
Akropolis Skovtur
Clay - Porcelænsmuseet - Middelfart
Det Kgl. Teater Gl. Scene
Grundstenen blev lagt den 18. oktober 1872, og indvielsen fandt sted med nogle måneders forsinkelse den 15. oktober 1874
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
Generalforsamling 2022
Bestyrelsen
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport

Privatlivspolitik for Seniorklubben Akropolis

senest ændret den 24. maj 2018

I forbindelse med dit medlemskab af Seniorklubben Akropolis behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Seniorklubben Akropolis

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Seniorklubben Akropolis. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Seniorklubben Akropolis er dataansvarlig – kontaktinformation

Seniorklubben Akropolis er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Seniorklubben Akropolis kan kontaktes her:

Seniorklubben Akropolis
Det Kongelige Teater
Postboks 2185,
1017 København K.
CVR 38630946
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab af Seniorklubben Akropolis. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Seniorklubben Akropolis, hvilket omfatter:

 • orientering om Seniorklubben Akropolis’ aktiviteter i klubben, eksempelvis i nyhedsbreve
 • håndtering af adgang til prøver på Det Kongelige Teater,
 • planlægning og afvikling af eftermiddagsarrangementer, rejser, skovture og andre sociale aktiviteter,
 • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne,
 • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent,
 • optagelse af og brug af situationsbilleder taget ved og omkring Seniorklubben Akropolis’ aktiviteter både i dagligdagen og under arrangementer,
 • registrering og offentliggørelse af billeder fra begivenheder og arrangementer på hjemmeside,
 • udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben, og udsendelse af information fra tredjepart om bøger, billetter og lign. fra institutioner, forlag og enkeltpersoner med naturlig tilknytning til Det Kongelige Teater eller Seniorklubben Akropolis’ aktiviteter,
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik o.lign.,
 • hvis du som frivillig indtræder i Seniorklubben Akropolis’ bestyrelse eller i et udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig
 • hvis du som gavegiver til Seniorklubben Akropolis ønsker fradrag på selvangivelsen, er vi nødt til at opbevare og videregive dine oplysninger til SKAT.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Seniorklubben Akropolis. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende voksne

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt teaterrelevante oplysninger som ansættelsestidspunkt og aftrædelsestidspunkt. Ansøgningsskemaet bliver destrueret når pågældende er blevet accepteret som medlem

 • Foredragsholdere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse samt teaterrelevante oplysninger som tema for foredrag og lign.

 • Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i prøveadgang, skovture, rejser, julefrokost m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 • Gavegivere

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Det Kongelige Teater
 • Andre medlemmer i klubben
 • Bank
 • Rådgivere som revisorer m.v.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Seniorklubben Akropolis indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse under hensyntagen til bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Bestyrelsen

Det Kongelige Teaters Seniorklub

Akropolis

Privatlivspolitik