Lars Schørring Petersen
Der var mange tilhører
Det Kgl. Teater Gl. Scene
Grundstenen blev lagt den 18. oktober 1872, og indvielsen fandt sted med nogle måneders forsinkelse den 15. oktober 1874
Akropolis
Fortæppet Det Kgl. Teater Gl. Scene
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
16.05.15 Saint Michelle.
Akropolisrejse til Normandiet og Bretagne med bus i 10 dage.
Skovtur 2022
Tersløsegaard
Generalforsamling 2022
Bestyrelsen
Skovtur 2022
Tersløsegaard
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Akropolis Skovtur
Gjorslev Gods
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Lars Schørring Petersen
Medredaktør af bogen "Det usynlige folk"
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport
Erik Aschengreen
Intro til portrætfilmen "En anden verden"
Musikkerhistorier
Jørgen "Misser" Jensen, DR's Symfoniorkester & Mogens Andresen, Det Kgl. Kapel
Skovtur 2022
Tersløsegaard og Bromølle Kro
Julefrokost 2022
Brdr. Prices lokaler ved Nørreport
Bertel Haarder
Det Kongelige Teaters bestyrelsesformand
Generalforsamling 2022
Formandens beretning
Skovtur 2022
Tersløsegaard
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Den tilsandede kirke - Skagen
22. - 26. maj 2017 - Jubilæumsrejse til Nordjylland
Børglum Kloster
Akropolis Skovtur
Clay - Porcelænsmuseet - Middelfart

Du kan søge medlemskab her.


Uddrag af seniorklubbens vedtægter

§3 MEDLEMMER og TILKNYTTEDE

A. SENIORMEDLEMMER
B. STØTTEMEDLEMMER 
C. ÆRESMEDLEMMER

Klubbens tilknyttede:
D. ENKER M/K

A. SENIORMEDLEMMER

Som seniormedlemmer kan optages tidligere medarbejdere ved Det Kongelige Teater, som

  1. Er fyldt 60 år og inden for de forudgående 10 år har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste samt i øvrigt har haft et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, eller
  2. Tidligere end det fyldte 60. år har fået tildelt pension eller lignende, optjent udelukkende eller i væsentlig grad på grundlag af et ansættelsesforhold til Teatret af en samlet varighed på mindst 5 år, og inden for de forudgående 10 år forud for den tildelte pension eller lignende har gjort tjeneste ved Teatret og stået opført på Teatrets lønningsliste, eller
  3. På anden måde har haft et sådant langvarigt tilknytningsforhold til Teatret, at den pågældende efter bestyrelsens beslutning kan sidestilles med de forannævnte.

Kun seniormedlemmer har stemmeret ved klubbens generalforsamlinger og kan vælges til medlemmer af klubbens bestyrelse, herunder suppleanter.

Seniormedlemmer har adgang til eftermiddagsarrangementer på teatret, prøver annonceret gennem Akropolis og vores udflugter og julefrokost; altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.

B. STØTTEMEDLEMMER
Som støttemedlem kan optages enhver medarbejder ved Teatret, som står opført på Teatrets lønningsliste. Ved ansættelsesforholdets ophør betragtes støttemedlemmet som udmeldt, medmindre den pågældende søger om og opnår medlemskab som seniormedlem.
Støttemedlemmer har på lige fod med seniormedlemmer adgang til at deltage i klubbens møder og arrangementer og har i samme omfang som seniormedlemmer adgang til at tage ordet ved klubbens generalforsamlinger. Bestyrelsen kan dog beslutte, at deltagelse i et møde eller arrangement ud fra pladshensyn eller lignende er forbeholdt seniormedlemmer.
Støttemedlemmer betaler kontingent.

Støttemedlemmer har adgang til eftermiddagsarrangementer på teatret, prøver annonceret gennem Akropolis og vores udflugter og julefrokost; altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.

C. ÆRESMEDLEMMER
Til æresmedlem af klubben udnævnes medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubben. Det er bestyrelsen, der udnævner et æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheder som seniormedlemmer, men betaler ikke kontingent.

D. ENKER M/K
Der udstedes et ”Enkekort”, der benyttes som adgangskort.
Enker M/K betaler kontingent.

Enker M/K har adgang til prøver annonceret gennem Akropolis og mulighed for at deltage i vores udflugter og julefrokost, altsammen takket være en stor velvilje fra teatret.